Da li će AI uskoro zameniti PR menadžere?

Da li je pred nama destrukcija, ili disrupcija PR sektora?

Za brojne zaposlene u PR industriji oba ova termina ne čine se kao dobre vesti, međutim, disrupcija bi i te kako mogla da podigne kvalitet usluga koje PR menadžeri pružaju klijentima na znatno veći nivo – pod uslovom da je zaista prigrle i izađu iz svoje zone komfora.

Što se destrukcije tiče, ona u najvećoj meri zavisi od toga da li će PR menadžeri biti spremni da usvoje promene koje veštačka inteligencija donosi i nastave da evoluiraju zajedno sa njom.

AI u svojoj srži poseduje veliki potencijal da znatno unapredi način na koji profesionalci u odnosima sa javnošću identifikuju krize i pružaju strateške preporuke svojim klijentima.

Konkretnije, AI sa velikom lakoćom može da pruža spisak medija koji najviše odgovaraju klijentu i imaju potencijal da dopru do njegove publike, upravlja i razvija nalozima na društvenim mrežama, generiše izveštaje i kreira specifičan sadržaj za svaki medij pojedinačno.

Naravno, AI neće omogućiti uključivanje autopilota, ali će svakako biti dragocen partner koji uvek ima vremena i spreman je pruži adekvatan, ali ne i finalan, predlog.

Ovo poslednje će i dalje biti zadatak PR menadžera jer je on osoba koja najbolje poznaje klijenta sa kojim radi, zna sva minska polja u koja može da uleti i, u idealnim uslovima, poseduje emotivnu konekciju koju veštačka inteligencija ne može (za sada) da ostvari.

Rešenje na vidiku

Ma koliko automatizacija i korišćenje složenih algoritama može da nam skine određeni deo svakodnevnih obaveza, vrlo teško će zameniti ono što PR menadžere čini jedinstvenim, a to je sposobnost da razume celokupan kontekst u kom klijent funkcioniše i širu sliku koja pomaže u rešavanju svih potencijalnih probleme.

Najbolji PR menadžeri nisu oni koji poseduju najviše informacija, već oni koji svoju kreativnost koriste na najbolji mogući način i u skladu sa dostupnim resursima klijenta.

Ai vam nikada neće reći ne kada mu uputite neki upit, a to je nešto što PR menadžeri moraju da učine jer rade u najboljim interesima klijenta. Pritom, AI vrlo lako u potrazi za potrebnim informacijama može da potpadne pod sve negativne uticaje interneta, pogrešno protumači kontekst i da netačnu informaciju ili pruži nešto što je u svojoj osnovi potpuno suprotno interesima klijenta.

I dalje ostaje nejasno da li će AI ikada biti u stanju da kreativno razmišlja, umesto da tumači postojeće informacije i stavlja ih u kontekst za koji on misli da je relevantan. Samim tim, veštačka inteligencija nikada neće biti bolja od ljudi u osmišljavanju kreativnih kampanja i pisanju smislenih saopštenje.

Obe ove stvari iziskuju odlično poznavanje klijenta, njegovog proizvoda i sposobnost pronalaženja novog ugla da se određena stvar predstavi u potpuno novom svetlu, reciklira ili po stoti put naglasi.

Sve ovo su stvari koje bi svaki PR menadžer trebalo da zna i samim tim će pronaći najbolji način da iskoristi sve mogućnosti koje AI nude. PR menadžeri koji ne barataju ovim veštinama i znanjima svakako će AI videti kao nešto što donosi disrupciju, pa možda čak i destrukciju – ali samo njhove pozicije, nikako celokupne industrije.Kretanje članka

Povezani tekstovi