Marketing i oglašavanje

Prilikom građenja i upravljanja brendovima naših klijenata ili prodajnim kampanjama, u Pop Up Advertising-u koristimo kombinaciju ATL i BTL usluga kako bismo uspostavili željenu komunikaciju sa ciljnom grupom kojoj je brend namenjen. Mi našim klijentima pružamo:
 • Konsalting
 • Marketing menadžment
 • Kreativan i jedinstven pristup
 • Kompletno brendiranje i rebrendiranje
 • Media buying (zakup medija)
 • Online oglašavanje
 • Outdoor oglašavanje
 • TV oglašavanje
 • Radio oglašavanje
 • Oglašavanje u štampanim medijima
 • Sve vrste promocija
 • Izrada svih vrsta promotivnih materijala
 • Upravljanje odnosima sa klijentima
 • Organizacija događaja