Komunikacije

U Pop Up Advertising-u znamo da je za uspešan biznis potrebna dobra komunikacija, zato svojim klijentima nudimo potpuno upravljanje njima, kako na društvenim mrežama tako i pozicioniranje u javnosti. Našim klijentima smo na usluzi kada su im potrebne:
 • PR usluge
 • Odnosi sa medijima
 • Saopštenja za medije
 • Intervjui
 • Propratni tekstovi
 • Press trip
 • Prevodi stručnih tekstova
 • Izveštaji i praćenje medija
 • Pozicioniranje menadžmenta
 • Interne komunikacije
 • Korporativne komunikacije
 • CSR