Okov Srbija

Na našoj listi klijenata se nalazi i Okov Srbija. Odgovorni smo za izradu sadržaja koji možete videti na njihovim društvenim mrežama, kao i izradu vebsajt banera. Takođe, radimo na ostalim marketinškim aktivnostima u cilju buđenja svesti šire javnosti da je ovaj brend od 2018. godine prisutan i na našem tržištu.