LeadNet website

Kompanija LedNet je vodeća domaća kompanija na polju pretrage stručnog kadra za korporativne vodeće pozicije, i kao takva zahteva sajt koji sadrži detaljne opise metodologije pretrage kvalitetnog rukovodećeg kadra. Za LedNet smo kreirali i dizajnirali wordpress vebsajt.