Kruševac Shopping Park – otvaranje

Dana, 26. septembra ove godine, smo s ponosom otvorili prvi šoping park u Kruševcu – Kruševac Shopping Park. Ovaj šoping park je u vlasništvu NEPI Rockcastle grupe i prvi je projekat ovakve vrste u Kruševcu.

Prilikom priprema za otvaranje ovog šoping parka, Pop Up tim je bio zadužen za BTL, PR i event management. Naš zadatak je bio da publici približimo projekat i da ih pozovemo na svečano otvaranje novoizgrađenog šoping parka. Da bismo osigurali što veću popularnost i posećenost otvaranja, koristili smo kombinaciju lokalnih i nacionalnih medija i imali smo preko 60 objava u najpoznatijim medijima u zemlji.

Takođe smo bili zaduženi za medijski događaj u kom smo obeležili zvanično otvaranje, kao i za organizaciju zabavnog programa koja je uključivala:

Kostimirane animatore za decu
Nastup DJ-a
Koncert popularne grupe Van Gogh